Äldre hälsa

 .1. Redogör för vad funktionsbevarande arbete är och vad det syftar till. 

Förklara också vad förebyggande insatser är, ge exempel i ditt svar.